Product

INDUSTRI/FÖRETAG

Vi har både lång erfarenhet och stort kunnande med att jobba med färg för både industri- och proffskunder. Kraven på färgerna inom industrin är höga, färgerna måste vara tåliga, hålla för ett slitage utöver det vanliga samt behöver vara anpassade för användningsområdet och ytan. Det är av yttersta vikt att det blir rätt, vilket också är vår specialistkunskap – vi hjälper till att hitta rätt färg och kulör för ändamålet oavsett ändamål. Vi jobbar med färg för tung industri, försvaret, färg för bil- och lastbilslackering, hallar och andra liknande utrymmen och fordon som ofta kräver stora volymer med färg.

1 produkt

X